Technik požiarnej ochrany

Spoločnosť Auto betes s.r.o. poskytuje služby požiarneho technika vo vymedzenom rozsahu:

  • školenia o ochrane pred požiarmi
  • odborná príprava protipožiarnych hliadok,
  • preventívne protipožiarne prehliadky,
  • vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby.