Home

Spoločnosť Auto betes s.r.o. bola založená v roku 2013.

Jej hlavnou činnosťou je bezpečnostnotechnická služba. Odtiaľ skratka betes, tvoriaca časť názvu spoločnosti.

Našou snahou je poskytovať kvalitné služby v oblasti ochrany práce a požiarnej ochrany. Za dôležitú oblasť svojho pôsobenia považujeme vzdelávanie a zvyšovanie kvality právneho a profesijného povedomia nielen vodičov z povolania, ale aj vodičov, ktorí pri plnení svojich pracovných povinností často sadajú za volant.

Medzi aktivity Auto betes s.r.o. patrí aj obchodné zastúpenie spoločnosti JKZ, s.r.o. Olomouc, výrobcu automobilových trenažérov, schválených pre výcvik v autoškolách v Slovenskej republike.

Ku každému obchodnému partnerovi či klientovi sa snažíme pristupovať individuálne a poskytnúť službu, ktorá nielen splní jeho predstavy, ale prinesie aj pridanú hodnotu v podobe efektívnejšej a bezpečnejšej práce.

PhDr. Dušan Šidlík, konateľ spoločnosti