O nás

Spoločnosť Auto betes s.r.o. bola založená v roku 2013.

Jej hlavnou činnosťou je bezpečnostnotechnická služba. Odtiaľ skratka betes, tvoriaca časť názvu spoločnosti.

Našou snahou je poskytovať kvalitné služby v oblasti ochrany práce a požiarnej ochrany. Za dôležitú oblasť svojho pôsobenia považujeme vzdelávanie a zvyšovanie kvality právneho a profesijného povedomia nielen vodičov z povolania, ale aj vodičov, ktorí pri plnení svojich pracovných povinností často sadajú za volant.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s Autoškolou Mochito, s.r.o. Trnava a podieľa sa na vzdelávaní nielen budúcich vodičov, ale aj na organizácii kurzov pravidelného výcviku vodičov nákladnej dopravy.

Medzi spoločné aktivity, ktorých úlohou je zvyšovanie kvality vzdelávania vodičov, je aj obchodné zastúpenie spoločnosti JKZ, s.r.o. Olomouc, výrobcu automobilových trenažérov AT-208 VRT/2M, schválených pre výcvik v autoškolách v Slovenskej republike.

Ďalšou oblasťou, v ktorej dominuje snaha o bezpečnejšiu cestnú premávku je spolupráca s neziskovou organizáciou Centrum dopravnej výchovy a vzdelávania, n.o., ktorá pripravuje zaujímavé projekty pre motoristickú verejnosť.

Ku každému obchodnému partnerovi či klientovi sa snažíme pristupovať individuálne a poskytnúť službu, ktorá nielen splní jeho predstavy, ale prinesie aj pridanú hodnotu v podobe efektívnejšej a bezpečnejšej práce.

PhDr. Dušan Šidlík, konateľ spoločnosti